Дэлхийн Хүний эрхийн өдөр Монгол, Төвд, Уйгур хамтарсан эсэргүүцлийн жагсаал Япон улсын Токио хотноо болов.Comments