Posts

Өвөр Монголын тэмцэгч Янжиндулам

Өвөр Монголын тэмцэгч Янжиндулам

Өвөр Монголын тэмцэгч Янжиндулам

Өвөр Монголын тэмцэгч Янжиндулам

Өвөр Монголын тэмцэгч Янжиндулам

Үнэн зөвөө олхоор тэмцж байгаа малчд

Өнөөдрин Өвөр Монгол малчд

Өвөр Монголын Хангин хошуунд газар сороо хулгайлагдан зарагдаж байна

Аргаан барсан Монгол малчин Хятад Цагдаагийн өмнө сөгдөн сөгдөн малийг миний битгйи бари гэж гуйж байна

Өвөр Монгол Малчдйин тэмцэл

Өвөр Монголын Жалайд Хошуу

Улаан салхи

Өвөр Монголд Хятадууд Зун нь үүлийг буудаад бороо оруулахгуй ... өвөл хавар нь цас оруулахгуй бас л буудаад байна.

Өвөр Монголын Хянган аймагийн Жалайд хошууны монголчууд газар нутгаа хамгалан уул уурхайн олворлолтийг эсэргүүцэж байна