Posts

Өвөр Монгол дахь Хятадын колонийн дарангуйлал

Өмнөд Монголын Их Хурлын гишүүн АНУ дахь БНХАУ-ын ЭСЯ-ны өмнө эсэргүүцлээ

Зүүнгар

ӨМНӨД МОНГОЛД МАЛ БЭЛЧЭЭХИЙГ ХОРИХ НЬ ӨРГӨН ХАРГИСЛАЛ БОЛЖ ХУВИРЧ БАЙНА

Өвөр Монголын Жирим аймагт болсон малчин тариачидын эсэргүүчэл

Монгол малжих соёлыг хүчээр хориглох болж

Хятадын колончлол доорх Өвөр Монгол малчин тариачидын бодит байдал

Монголчуудын гарал үүсэл

5.11 “Монголчуудын Газар Шороогоо Хамгаалах Өдөр” Монгол, Япон, Швед зэрэг улс оронд Монголчууд эсэргүүцлээ

Хятадын колончлолын эсрэг эсэргүүцэл

Өвөр Монголын Зуу Уд аиймагын Байран Баруун хошуунд малжихыг хориглож Хари Хятадууд Монгол малчдын малыг булаан дээрэмдэж байгаа байдал

Харь Хятадууд Өвөр Монголд хайр найргуй байгаль орчныг бохирдуулж байна

Монголчуудын Мал маллахыг хориглоод Харь Хятадууд чөлөөтэй Гахай бэлчээрлүүлж байна

Өвөр Монголын тэмцэгч Янжиндулам

ӨМНӨД МОНГОЛЧУУДЫН НУТАГ БЭЛЧЭЭРЭЭ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ УГТСАН УРИАЛГА