Posts

ХЯТАД ДАХИ ӨМНӨД МОНГОЛЧУУДЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨРЧИГДЛҮҮД – 2

Будаг арилбац удам арилхгүй

Хятадын колони орон болсон өвөр монголын бодит байдал