Posts

Өвөр Монголд харь хятадууд байгаль орчныг зохисгуй ашигласанаас монголчуудад гаймшиг авчирж байна

ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР

Монгол хүн хийгээд хятад хүн

Өвөр Монголын байгаль орчны муужиралт

Хятадын колончлолын доорх Монгол малчидын бодит байдал

Өмнөд Монголын Их Хурлын дарга Ш.Тэмцэлт “Тав дахь удаагын төвдийн тусгаар тогтнолын их хуралд” оролцов